Voor Bedrijven

Verzuim Preventie | Re -Integratie Begeleiding

 

Langdurig ziekteverzuim kost bedrijven veel geld.

Medewerkers die langdurig ziek zijn kunnen een behoorlijke impact hebben op het bedrijf of de afdeling waar deze mensen werkzaam zijn. Niet alleen kan jouw rol als eigenaar of manager onder druk komen te staan. De gehele onderneming kan de gevolgen ondervinden van stijgende verzekeringspremies bij verzekeraars, oplopende kosten voor vervangend personeel, loonkosten en  inkomstenderving. Niet alleen de kosten nemen toe maar ook de werkdruk verandert. Dit heeft een directe negatieve invloed op de kwaliteit en resultaten van jouw producten of diensten.

Een burn-out kost een werkgever gemiddeld 120.000 euro per zieke medewerker

Werk gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers in Nederland totaal 2,7 miljard euro per jaar. Dit zijn alleen nog maar kosten voor de daadwerkelijke verzuimdagen exclusief vervanging/externe inhuur, risico uitval collega’s en productieverlies.  Een gemiddelde burn-out duurt maar liefst 242 dagen van de 255 werkbare dagen per jaar. Dit betekent concreet een totale verzuimduur  van circa 11 maanden.  

Langdurig ziekteverzuim heeft dus niet alleen financiele consequenties voor uw bedrijf, maar het zorgt ook voor een toenemende werkdruk. Deze druk kan ook stressklachten veroorzaken bij uw overige werknemers.

Coaching

Onze coaches helpen mensen met stress gerelateerde klachten naar een fysiek en mentaal herstel. 

De inzet van een goede coach in een vroeg stadium voorkomt dat medewerkers langer dan nodig thuis komen te zitten of uberhaupt uitvallen door stress.

Onze coaching & begeleiding is zowel gericht op het individu zelf (re-integratie 1e en 2e spoor) als naar het gehele team (stress preventie).

Pin It on Pinterest