Balance Coaching

Verzuim Preventie | Re – Integratie | Stress Management

Redenen voor Coaching
Goed werkgeverschap, het verhogen van arbeidsproductiviteit, verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en snelle
re-integratie na ziekte zijn belangrijke redenen die een organisatie doet besluiten een goede coach in te schakelen.

Steeds meer werkende, vaak hoog opgeleide Nederlanders raken helaas vandaag de dag opgebrand of zij hebben langdurig last van stress klachten. Klachten die zonder de juiste aanpak kunnen leiden tot een ernstige Burn-Out. Gemiddeld zitten mensen met deze symptomen 8 maanden tot een 1,5 jaar thuis. 

Hoe voorkom je dergelijk langdurig verzuim? Hoe creëer je een goede balans tussen persoonlijke ontwikkeling en zakelijke ambitie?

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Het tijdig signaleren en verlichten van psychische belasting kan ernstige en vaak langdurige klachten voorkomen. Bij verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid tijdig hulp vragen, bespaart 11 dagen arbeidsongeschiktheid per jaar. En wordt daarnaast de kans op ernstige terugvallen zo goed als nihil. Hoe eerder er goede voorlichting komt en er de juiste hulp wordt geboden, hoe kleiner de kans op herhaling en verergering van de klachten. 

Niet alleen voor werkgevers is juiste begeleiding van medewerkers belangrijk.
Voor de mensen zelf is het fijn hun hart te kunnen luchten bij een professioneel coach die precies weet waar ze het over heeft.
Ook wanneer er ‘slechts’ nog sprake is van licht verzuim, is het prettig voor die mensen om iemand eens mee te laten kijken naar waar ze mee zitten of waar ze tegen aan lopen.  

Voor wie werken stress-preventieve maatregelen heel goed?
Mensen die reeds stress gerelateerde fysieke, emotionele en/of mentale klachten hebben die ziekte verzuim tot gevolg
(kunnen) hebben hebben baat bij de adviezen, handvatten en tools die worden ingezet tijdens de sessies. 
Ook is coaching een mooi hulpmiddel voor medewerkers bij wie werkdruk, stress, conflicten of privé situaties de balans in het leven nu nog verstoren.

(Voorstadia van) Burn-Out en overspannenheid zijn daarnaast zeer goed te verhelpen met de oefeningen en de gedragsbewustzijn trainingen die tijdens de sessies worden aangeboden. Ook wordt de kans op terugval, een herhaling van de klachten via de Burn-Out preventie sessies of het Burn-Out traject zo goed als nihil. 

Wanneer is er meer specialistische zorg nodig?
Men dient te worden gezien door een huisarts of specialist bij fysieke of psychische klachten waarvoor een medische oorzaak nog moet worden uitgesloten. Mijn coachsessies kunnen hierop wel een heel mooie aanvulling zijn.

Vergoeding coaching kosten vanuit Zorg Verzekeraars
Vooralsnog vindt er geen vergoeding plaats van de kosten voor coaching vanuit zorgverzekeraars.  Mogelijk worden toekomstige sessies die betrekking hebben op systemisch werk, EMDR, Regressie Therapie en Hypnotherapie vergoed onder de aanvullende dekking van jouw zorgverzekering.  Informeer altijd wel zelf even goed naar de hoogte van deze dekking bij jouw eigen zorgverzekeraar.

Vergoeding door Werkgever(s) en Verzuim verzekeraars
Ja, in bijna alle gevallen vergoeden werkgever(s) het volledige bedrag of een vast deel van de coaching kosten (al dan niet in combinatie met Arbodiensten en/of verzuim verzekeraars).

Coaching moet dan bijdragen aan het verkorten van het ziekteverzuim of de preventie van verzuim in de toekomst.
Een verzuimende medewerker kost gemiddeld € 300,– per dag. Iemand die door mijn begeleiding 10 dagen eerder aan de slag kan, levert een werkgever al gauw € 3.000,00 op.

Voor bedrijven is het dus heel aantrekkelijk om te investeren in het welzijn van werknemers, omdat zieke medewerkers uiteindelijk veel meer geld en tijd kosten. Ook de fiscus betaalt mee, want de kosten van training en begeleiding kunnen onder voorwaarden van de winst worden afgetrokken. Informeer hiervoor altijd wel zelf even naar de actuele regels op de site van de belastingdienst; www.belastingdienst.nl.

Pin It on Pinterest