IVC Zakelijke Dienstverlening 

Menselijk Managen
Werkgeluk en productiviteit zijn vaak automatische gevolgen van een gezonde vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer. Mensen die gelukkig zijn en graag naar hun werk gaan, blijken heel trouw en loyaal en scoren vele malen bewezen hoger op de arbeidsproductiviteitladder dan collega’s die niet zo happy zijn op de werkvloer. Gelukkige werknemers ervaren meer balans tussen werk- en privé leven en ook drijfveren en talenten sluiten beter aan op het takenpakket. Omdat er vertrouwen heerst is er ook geen angst of negativiteit onder medewerkers te vinden. 

Maar wat doe je als dit niet voor de mensen in jouw organisatie geldt? Wat doe je als de verzuimcijfers stijgen en jij niet meer zo zeker bent van het werkgeluk van jouw personeel? Hoe zet jij de wissel om? Hoe bespaar je tijd en geld om weer menselijk te kunnen managen? Waarbij jij weer de tijd krijgt voor de zaken waarvoor jij ooit ondernemer bent geworden.

Na bijna 20 jaar advies en management ervaring te hebben opgedaan in het bedrijfsleven, adviseer en begeleid ik als coach nu zelf managers en werknemers naar een duurzame prettige arbeidsrelatie. Hiervoor heb ik een unieke aanpak ontwikkelt.

Meer weten? Mail mij hier voor meer informatie of plan direct een gratis kennismaking gesprek in via het contactformulier.

 

1 + 1 =

Burn-Out Coaching

Redenen voor Coaching
Goed werkgeverschap, het verhogen van arbeidsproductiviteit, verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en snelle
re-integratie na ziekte zijn belangrijke redenen die een organisatie doet besluiten een goede coach in te schakelen.

Kosten werkgever
Het is niet onbekend dat ziekteverzuim jou als werkgever een hoop geld kost. Gemiddeld kunnen de verzuimkosten bij Burn-Out zelfs oplopen tot wel € 120.000,00 per zieke medewerker per jaar. En dan te bedenken dat dit slechts de kosten zijn voor de daadwerkelijke verzuimdagen en hier de vervanging/externe inhuur, risico uitval collega’s en productieverlies nog niet in zijn meegenomen.

Werk gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers in Nederland totaal maar liefst € 2,7 miljard per jaar.
Een gemiddelde Burn-Out duurt 242 dagen van de 255 werkbare dagen per jaar. Dit betekent concreet een totale verzuimduur  van circa 11 maanden. Langdurig ziekteverzuim heeft dus niet alleen financiele consequenties voor jouw bedrijf, maar het zorgt ook voor een toenemende werkdruk. Deze druk kan ook stressklachten veroorzaken bij jou zelf als ondernemer en bij overige werknemers.

Burn-Out Coaching is daarom zeer geschikt voor:

 

 • Ondernemers en managers die geld en tijd willen besparen
 • Ondernemers die willen ondernemen i.p.v. veel tijd kwijt willen zijn aan de registratie en de bewaking van de door het UWV gestelde wettelijke verplichtingen voor werkgevers t.a.v. re-integratie 
 • Werknemers die zich hebben gemeld bij de huisarts of specialist met stress gerelateerde klachten die ziekte verzuim tot gevolg (kunnen) hebben
 • Werknemers die reeds thuis zitten met stress/ burn-out klachten.
 • Werknemers die bang zijn om terug te vallen met burn-out klachten 

All Inn Coach Traject – Beste Hulp Bij Burn-Out 
Wil jij in een relatief korte tijd veel resultaat bereiken? Maak dan een afspraak voor een intake gesprek voor het ‘All Inn Coach traject bij Burn-Out- en Overspannen Klachten’.

Deze kortdurende en effectief bewezen coach trajecten zijn speciaal ingericht voor medewerkers die Burn-Out zijn geraakt en daardoor langdurig uit het arbeidsproces zijn gevallen of sinds kort thuis zitten met  klachten.

All-In Coach Trajecten zijn op maat beschikbaar en omvatten minimaal:

 

 1. een kennismaking gesprek met werkgever
 2. een intake gesprek met de betreffende medewerker
 3. een 6-tal coaching sessies (a 1,5 uur in maximaal 3 maanden)
 4. online persoonlijkheidstesten
 5. diverse praktijk gerichte oefeningen
 6. casemanagement voor werkgevers t.a.v. re-integratie verplichtingen rondom de Wet Verbetering Poortwachter gedurende het coachtraject*

*De Wet verbetering poortwachter verplicht u als werkgever om er samen met uw werknemer en uw arbodienst voor te zorgen dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Uw Coach helpt en begeleidt u hiermee.

Coaching werkt ook preventief
Het werk is hervat of er is (nog) geen sprake van een ziektemelding. Maar er is nog geen stressbestendigheid. Vaak zoeken mensen in deze periode naar allerlei antwoorden en remedies. Prikkels komen rechtstreeks binnen, een filter ontbreekt. Het tijdig signaleren en verlichten van psychische belasting kan dan ernstige en vaak langdurige klachten voorkomen. Bij verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid tijdig hulp vragen bij een Burn- Out Coach, bespaart men 11 dagen arbeidsongeschiktheid per jaar. En wordt daarnaast de kans op ernstige terugvallen zo goed als nihil. Hoe eerder er goede voorlichting komt en er de juiste hulp wordt geboden voor stress gerelateerde klachten, hoe kleiner de kans op herhaling en verergering van de klachten. Mijn sessies werken dan ook uitstekend als preventieve maatregel tegen verergering en herhaling van de bestaande klachten.

 


Vergoeding door Werkgever(s) en Verzuim verzekeraars

Ja, in bijna alle gevallen vergoeden werkgever(s) en/of verzuim verzekeraars het volledige bedrag of een vast deel van de coaching kosten. Coaching moet daarvoor bijdragen aan het verkorten van het ziekteverzuim of de preventie van (langdurig) verzuim in de toekomst.

Pin It on Pinterest