Bussiness Coaching

Re-Integratie Begeleiding & Verzuim Preventie

Een burn-out kost een werkgever gemiddeld 120.000 euro per zieke medewerker

Werk gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers in Nederland totaal 2,7 miljard euro per jaar. Dit zijn alleen nog maar kosten voor de daadwerkelijke verzuimdagen exclusief vervanging/externe inhuur, risico uitval collega’s en productieverlies.  Een gemiddelde burn-out duurt maar liefst 242 dagen van de 255 werkbare dagen per jaar. Dit betekent concreet een totale verzuimduur  van circa 11 maanden.

Langdurig ziekteverzuim heeft dus niet alleen financiele consequenties voor uw bedrijf, maar het zorgt ook voor een toenemende werkdruk. Deze druk kan ook stressklachten veroorzaken bij uw overige werknemers.

Voor wie is coaching geschikt? 

 

  • Voor werknemers die zich hebben gemeld bij de huisarts/specialist met stress gerelateerde klachten die ziekte verzuim tot gevolg (kunnen) hebben.
  • Voor werknemers die reeds thuis zitten met stress/ burn-out klachten.
  • Voor werknemers die balans zoeken en weerbaarheid willen opbouwen om goed en gezond te kunnen blijven leven en functioneren

Bussiness Coaching werkt ook preventief
Het werk is hervat of er is (nog) geen sprake van een ziektemelding. Maar er is nog geen stressbestendigheid. Vaak zoeken mensen in deze periode naar allerlei antwoorden en remedies. Prikkels komen rechtstreeks binnen, een filter ontbreekt. Het tijdig signaleren en verlichten van psychische belasting kan dan ernstige en vaak langdurige klachten voorkomen. Bij verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid tijdig hulp vragen bij een Burn- Out Coach, bespaart men 11 dagen arbeidsongeschiktheid per jaar. En wordt daarnaast de kans op ernstige terugvallen zo goed als nihil. Hoe eerder er goede voorlichting komt en er de juiste hulp wordt geboden voor stress gerelateerde klachten, hoe kleiner de kans op herhaling en verergering van de klachten. Mijn sessies werken dan ook uitstekend als preventieve maatregel tegen verergering en herhaling van de bestaande klachten.

Redenen voor Coaching

Goed werkgeverschap, het verhogen van arbeidsproductiviteit, verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en snelle
re-integratie na ziekte zijn belangrijke redenen die een organisatie doet besluiten een goede coach in te schakelen.

Bussiness Coaching: niet zweverig maar concreet
En juist een goede aanpak om de wissel om te zetten zodat men erger voorkomt en op het goede spoor terecht komt.

Vergoeding door Werkgever(s) en Verzuim verzekeraars
Ja, in bijna alle gevallen vergoeden werkgever(s) en/of verzuim verzekeraars het volledige bedrag of een vast deel van de coaching kosten. Coaching moet daarvoor bijdragen aan het verkorten van het ziekteverzuim of de preventie van (langdurig) verzuim in de toekomst.

 

Een burn-out kost een werkgever gemiddeld 120.000 euro per zieke medewerker

Werk gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers in Nederland totaal 2,7 miljard euro per jaar. Dit zijn alleen nog maar kosten voor de daadwerkelijke verzuimdagen exclusief vervanging/externe inhuur, risico uitval collega’s en productieverlies.  Een gemiddelde burn-out duurt maar liefst 242 dagen van de 255 werkbare dagen per jaar. Dit betekent concreet een totale verzuimduur  van circa 11 maanden.

Langdurig ziekteverzuim heeft dus niet alleen financiele consequenties voor uw bedrijf, maar het zorgt ook voor een toenemende werkdruk. Deze druk kan ook stressklachten veroorzaken bij uw overige werknemers.

Voor wie is Bussiness Coaching geschikt? 

 

  • Voor werknemers die zich hebben gemeld bij de huisarts/specialist met stress gerelateerde klachten die ziekte verzuim tot gevolg (kunnen) hebben.
  • Voor werknemers die reeds thuis zitten met stress/ burn-out klachten.
  • Voor werknemers die balans zoeken en weerbaarheid willen opbouwen om goed en gezond te kunnen blijven leven en functioneren

Bussiness Coaching werkt ook preventief
Het werk is hervat of er is (nog) geen sprake van een ziektemelding. Maar er is nog geen stressbestendigheid. Vaak zoeken mensen in deze periode naar allerlei antwoorden en remedies. Prikkels komen rechtstreeks binnen, een filter ontbreekt. Het tijdig signaleren en verlichten van psychische belasting kan dan ernstige en vaak langdurige klachten voorkomen. Bij verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid tijdig hulp vragen bij een Burn- Out Coach, bespaart men 11 dagen arbeidsongeschiktheid per jaar. En wordt daarnaast de kans op ernstige terugvallen zo goed als nihil. Hoe eerder er goede voorlichting komt en er de juiste hulp wordt geboden voor stress gerelateerde klachten, hoe kleiner de kans op herhaling en verergering van de klachten. Mijn sessies werken dan ook uitstekend als preventieve maatregel tegen verergering en herhaling van de bestaande klachten.

Redenen voor Bussiness Coaching

Goed werkgeverschap, het verhogen van arbeidsproductiviteit, verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en snelle
re-integratie na ziekte zijn belangrijke redenen die een organisatie doet besluiten een goede coach in te schakelen.

Bussiness Coaching: niet zweverig maar concreet
En juist een goede aanpak om de wissel om te zetten zodat men erger voorkomt en op het goede spoor terecht komt.

Vergoeding door Werkgever(s) en Verzuim verzekeraars
Ja, in bijna alle gevallen vergoeden werkgever(s) en/of verzuim verzekeraars het volledige bedrag of een vast deel van de coaching kosten. Coaching moet daarvoor bijdragen aan het verkorten van het ziekteverzuim of de preventie van (langdurig) verzuim in de toekomst.

 

Pin It on Pinterest