Loopbaan Begeleiding

Voor wie is Loopbaan Begeleiding en Coaching geschikt?
Werknemers die niet goed in hun vel zitten of niet goed functioneren op hun werk hebben vaak direct baat bij een dergelijk coachtraject. Wanneer men te lang in een stress situatie blijft hangen, levert dat niet alleen klachten op voor de werknemer. Ook de werkgever ziet de vervelende gevolgen toenemen zoals het verlies van arbeidsproductiviteit, regelmatig ziekteverzuim of een veranderende houding van de werknemer. Dergelijke uitkomsten kunnen dan uiteindelijk ook weer een nadelig effect hebben op de teamgeest van een hele afdeling of organisatie.
Door loopbaancoaching in te zetten, kan de algehele zingeving op de werkvloer weer gaan toenemen.
Men krijgt weer meer plezier in het werk en de werkzaamheden sluiten beter aan op drijfveren en talenten. Ook worden de draagkracht en het verantwoordelijkheid gevoel van de medewerker versterkt. Opdrachtgevers willen dan ook heel graag dat deze mensen voor de organisatie worden behouden.

Outplacement
Het kan ook zo zijn dat het beter is dat medewerkers om bepaalde redenen,  de organisatie moeten gaan verlaten. Ook daarvoor geldt dat loopbaancoaching uitkomst kan bieden, waardoor een organisatie door het tonen van goed werkgeverschap, een coach inzet die de medewerker gaat begeleiden naar een nieuwe uitdaging.

Wanneer men met een vaststellingsovereenkomst een organisatie gaat verlaten, is het veelal slim om deze (deels) in zetten voor een loopbaan begeleidingtraject. Hiervoor kunnen ook weer fiscale voordelen gelden.

Vergoeding
Binnen HRM is er vaak een opleidings- of bijzonder budget voor medewerkers wat kan worden besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Met als doel om hem of haar weer volledig te laten re-integreren. Of wanneer de medewerker beter wilt gaan functioneren in de huidige positie of in een positie elders op de arbeidsmarkt.

Coaching is in vergelijking met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling veel goedkoper en bijzonder effectief voor organisaties. Vergoeding van kosten voor loopbaancoaching is dus een investering die loont!

Fiscale voordelen werkgever

Voor werkgevers geldt dat loopbaancoaching onder gerichte vrijstellingen valt. De kosten zijn aftrekbaar als zakelijke uitgave. Bedrijven en zzp’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten meenemen. Voor meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst.

Vraag hier de Brochure aan voor meer informatie over Loopbaan Begeleiding.

Pin It on Pinterest